سوانح.سوختگی


شمارهعنوانتاریخ صدور
دوره آموزشی اینتوباسیون و تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی 1400/6/11
آشنایی با داروهای اورژانس و داروهای سداتیو-رمدسیور و اکتمرا و داروهای هشدار بالا 1400/6/3
اطلاعیه برگزاری کلاس CPR 1399/8/1
برگذاری کلاس تزریق خون و فرآورده های خونی به روش ایمن 1399/2/30
کلاس سیستمHIS ثبت خدمات ترخیص 1399/2/30
20/4/8453 پ د برگزاری دوره آموزشی ضوابط تغذیه بالینی در بیمارستان ویژه پزشکان و پرستاران 1398/8/24
برگزاری کلاس میکروونت (ونتیلاتور پرتابل) در بخش BICU 1398/8/24
برگزاری کلاس آشنایی با محاسبات دارویی-ترالی اورژانس و استانداردهای تجویز 1398/8/24
برگزاری کلاس مراقبتهای پرستاری در بیماران سوختگی و برق گرفتگی 1398/8/24
آگهی مزایده 2 دستگاه ژنراتور دیزلی ( دست دوم ) 1397/9/27
برگزاری کلاس مهارت زندگی 1396/9/7
کلاس آموزشی ضمن خدمت فیزیوتراپی 1396/8/22
برگزاری دوره آموزشی HIS 1396/8/6
سقف ساعات آموزش سالیانه 1396/7/27
کلاس قوانین و مقررات مالیاتی به صورت غیرحضوری 1396/7/2
کلاس مدیریت زمان به صورت غیرحضوری 1396/6/10
کلاس درآمدها و انواع آن به صورت غیرحضوری 1396/5/10
 
< >