فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 41

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره آموزشی استانداردهای بهداشت حرفه ای جهت پرسنل درمان 1401/4/1
برگزاری دوره تفسیر مقدماتی و پیشرفته نوار قلب و تشخیص دیس ریتمی های قلبی 1401/4/1
برگزاری دوره آموزشی نحوه کاربری و مراقبت از تجهیزات پزشکی 1401/4/1
برگزاری دوره آموزشی مراقبت از انواع زخم و روشهای نوین پانسمان 1401/4/1
برگزاری دوره آموزشی سوختگی و مراقبت های پرستاری 1401/2/12
برگزاری دوره آموزشی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و خروج اضطراری در بیمارستها 1401/2/12
برگزاری دوره تفسیر گازهای خونی 1401/1/20
برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستانی در راستای اعتبار بخشی 1401/1/20
برگزاری دوره آموزشی پیشگیری و درمان زخم فشاری و سقوط بیمار 1400/8/1
برگزاری دوره آموزشی اصول مدیریت بحران در حوادث 1400/8/1
برگزاری دوره آموزشی گزارشات پرستاری و مامایی با رویکرد قانونی 1400/8/1
برگزاری کلاس آموزشی گاید لاین احیاء قلبی ریوی پیشرفته2020 در اطفال و بزرگسالان 1400/8/1
دوره آموزشی اینتوباسیون و تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی 1400/6/11
آشنایی با داروهای اورژانس و داروهای سداتیو-رمدسیور و اکتمرا و داروهای هشدار بالا 1400/6/3
اطلاعیه برگزاری کلاس CPR 1399/8/1
برگزاری کلاس مقابله با آتش سوزی و اطفاء حریق 1399/2/30
کلاس سیستمHIS ثبت خدمات ترخیص 1399/2/30
برگذاری کلاس تزریق خون و فرآورده های خونی به روش ایمن 1399/2/30
جذب نیروی شرکتی در رشته های رادیولوژی و آزمایشگاه 1399/2/30
برگزاری کلاس مراقبتهای پرستاری در بیماران سوختگی و برق گرفتگی 1398/8/24
123
 
< >