نقشه سایت بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
Skip Navigation Links.
صفحه اول
Collapse معرفی بیمارستانمعرفی بیمارستان
تاریخچه بیمارستان
رسالت و چشم انداز بیمارستان
منشور حقوقی بیمار
ساختار بیمارستان
معرفی ریاست
معرفی مدير بيمارستان
مدیر خدمات پرستاری
Collapse بخش های درمانیبخش های درمانی
Collapse کلینیککلینیک
بخش اورژانس
بخش حاد
بخشBICU
بخش ترمیم زخم
اتاق عمل
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
آزمایشگاه
فیزیوتراپی
رادیولوژی
داروخانه
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
مدیریت
واحدکارگزینی
واحداموال
واحد کارپردازی
واحد امور مالی
واحد فناوری اطلاعات(IT)
Collapse واحد پذیرش و درآمدواحد پذیرش و درآمد
واحد ترخیص
واحد مدارک پزشکی
واحد آمار
واحد تأسیسات
واحد انبار
واحد تغذیه
واحد تجهیزات پزشکی
واحد بهداشت محیط
واحد نگهبانی و حراست
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
بخشنامه طرح تکریم ارباب رجوع
منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی
آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
واحد آموزش
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
Collapse آموزش سلامت آموزش سلامت
روانشناسي
آموزش به پرسنل
اطلاعات عمومی پزشکی
ايمني و بهداشت (سلامت عمومي)
کلیپ نکات ایمنی و بهداشت ( سوختگی)
کلیپ آموزش استفاده از تجهیزات بیمارستان
Collapse آموزش غير پزشكي ( عمومي ) آموزش غير پزشكي ( عمومي )
Collapse آشپزيآشپزي
شيريني هاي بومي ايران
غذاهاي بومي ايران
غذاهاي رژيمي
دسرهای بومی ایران
ديني-مذهبي
کامپیوتر
مدیریت بحران
Collapse ویژه بیمارانویژه بیماران
راهنماي بيماران
دانستنی های بیماری (بیماران)
طرح نظام تحول و سلامت
گالری تصاویر
حراست
Collapse بهبود کیفیتبهبود کیفیت
ایمنی بیمار
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse عملکرد دفتر بهبود کیفیت عملکرد دفتر بهبود کیفیت
فرآیندها
فرم ها
خدمات
كليپ ويديويي
Collapse قوانین و بخشنامه ها قوانین و بخشنامه ها
قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی
قوانين و فرايندهاي پرسنلي
انتقادات، پیشنهادات و شکایات
تماس با ما
< >