چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان 35 تختخوابی سوانح و سوختگی چرومی   بیمارستان 35 تختخوابی سوانح و سوختگی چرومی
  رئیس بیمارستان
Collapse   کادر پزشکی   کادر پزشکی
  جراح و متخصص سوختگی
  متخصص بیهوشی
  کارشناس امور دارویی
  پزشک عمومی
Collapse   خدمات پرستاری   خدمات پرستاری
  رئیس خدمات پرستاری
Collapse   سوپر وایزر در گردش   سوپر وایزر در گردش
  حمیده طاهری
Collapse   سرپرستار   سرپرستار
  شادمان رحمانی
Collapse   سرپرستار اطاق عمل ، ریکاوری ، سی اس آر   سرپرستار اطاق عمل ، ریکاوری ، سی اس آر
  مریم مشایخ
Collapse   پرستار   پرستار
  فریبا خلفی
  ماه منیر عباسی
  سارا امیری
  مریم توسلی
  مکیه بحری
  فروزان محمدی
  زهره خلفی
  صدرا زاهدی راد
  حبیبه بهمنیاری
  یوسف سلیمی پور
Collapse   بهیار   بهیار
  حبیب یزدان پناه
  خدیجه محمدی
  فریده منصوری لقب
  صدیقه رستگار
  میترا طاهری
Collapse   کمک بهیار   کمک بهیار
  مرتضی شیری
  مهدی محکمی
  عبدالرسول رحیم زاده
Collapse   بیماربر   بیماربر
  عباس احمدی
  طلا بهمنی
Collapse   منشی بخش   منشی بخش
  سید فخرالدین نیک روش
Collapse   کاردان اطاق عمل   کاردان اطاق عمل
  عاطفه تشت زر
Collapse   کاردان هوشبری   کاردان هوشبری
  سجاد غلامی
Collapse   کارشناس بهداشت محیط   کارشناس بهداشت محیط
  محبوبه قاسمی
Collapse   کارشناس امور روانی   کارشناس امور روانی
  فاطمه معین
Collapse   کارشناس کنترل عفونت   کارشناس کنترل عفونت
  مریم ابراهیم زاده
Collapse   داروخانه   داروخانه
  تکنسین امور دارویی
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
Collapse   کارشناس رادیولوژی   کارشناس رادیولوژی
  علیرضا زیراهی
Collapse   کاردان یا تکنسین رادیولوژی   کاردان یا تکنسین رادیولوژی
  ناصر حیات داوودی
  بهروز شمس
  عبدالحمید شریفی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
Collapse   کارشناس آزمایشگاه   کارشناس آزمایشگاه
  سیما عرب زاده
Collapse   کاردان آزمایشگاه   کاردان آزمایشگاه
  عبدالله عباسی
Collapse   فیزیوتراپی   فیزیوتراپی
Collapse   فیزیوتراپیست   فیزیوتراپیست
  افشین ویسی زاده
  مهناز ملاحان
Collapse   بایگانی مدارک پزشکی و آمار   بایگانی مدارک پزشکی و آمار
Collapse   مسئول بایگانی مدارک پزشکی ، پذیرش و آمار   مسئول بایگانی مدارک پزشکی ، پذیرش و آمار
  قدرت بی خوش
Collapse   متصدی پذیرش و اطلاعات   متصدی پذیرش و اطلاعات
  سید احمد موسوی
Collapse   متصدی پذیرش و آمار   متصدی پذیرش و آمار
  عبدالسلام حسین زاده
Collapse   بایگانی مدارک پزشکی   بایگانی مدارک پزشکی
  لیلا حسین زاده
Collapse   امور تغذیه   امور تغذیه
Collapse   کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی   کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی
  مریم نوشادی
Collapse   آشپز   آشپز
  محمود باغبانی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   مسئول امور عمومی   مسئول امور عمومی
  غلامرضا غلامی
Collapse   حسابدار   حسابدار
  اعظم بهمیاری
Collapse   حسابدار ( متصدی ترخیص و امور بیمه گری)   حسابدار ( متصدی ترخیص و امور بیمه گری)
  سیروس بهزادی
Collapse   حسابدار و امین اموال   حسابدار و امین اموال
  محمود زیارت زاده
Collapse   کارگزین   کارگزین
  احمد تونه
Collapse   کارپرداز   کارپرداز
  مصیب خزائی
Collapse   انبار دار   انبار دار
  عبدالله ویسی
Collapse   متصدی امور دفتری ، ماشین نویس و بایگانی   متصدی امور دفتری ، ماشین نویس و بایگانی
  مریم رستمی
Collapse   تلفن چی   تلفن چی
  عبدالکریم حاجیان
  حمید رضا جلالپور
Collapse   راننده   راننده
  محمود جعفری
  مجید بی خوش
Collapse   نگهبان   نگهبان
  عبدالله درویشی
  جهانگیر رشیدی
  عبدالحسین فاریابی
  جهانگیر سهیلی
Collapse   خدمتگزار و تمیز کار   خدمتگزار و تمیز کار
  اشرف هدایت جو
  فاطمه خرم آبادی
Collapse   باغبان   باغبان
  خداکرم بوالحاجی
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  صدیقه حیات داودی
Collapse   تاسیسات و تجهیزات و برق   تاسیسات و تجهیزات و برق
Collapse   تکنسین تاسیسات ( مسئول تاسیسات و تجهیزات و برق)   تکنسین تاسیسات ( مسئول تاسیسات و تجهیزات و برق)
  سیدعبدالرضا حسینی حقیقی

تعداد بازدید:   ۱۵۵۱


برگشت>>

< >