چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان 35 تختخوابی سوانح و سوختگی چرومی   بیمارستان 35 تختخوابی سوانح و سوختگی چرومی
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
  دکتر جواد طاهری
Collapse   کنترل عفونت های بیمارستانی   کنترل عفونت های بیمارستانی
Collapse   کارشناس کنترل عفونت های بیمارستانی   کارشناس کنترل عفونت های بیمارستانی
  مریم ابراهیم زاده
Collapse   حراست   حراست
Collapse   مسئول نگهبان   مسئول نگهبان
  جهانشیر رشیدی
Collapse   نگهبان   نگهبان
  عبدالحسین فاریابی
  کوروش حیات داودی
  عبدالجلیل بهمنی
Collapse   بخش اورژانس   بخش اورژانس
Collapse   پزشک عمومی   پزشک عمومی
  دکتر نادر شکیب آزاد
  دکتر اصغر بحرانی
Collapse   امور حمل و نقل اورژانس   امور حمل و نقل اورژانس
Collapse   کاردان فوریتهای پزشکی   کاردان فوریتهای پزشکی
  لیلا خضری
Collapse   خدمات پرستاری   خدمات پرستاری
Collapse   رئیس خدمات پرستاری   رئیس خدمات پرستاری
  شادمان رحمانی
Collapse   کارشناس اتاق عمل   کارشناس اتاق عمل
  سجاد غلامی
Collapse   سوپر وایزر در گردش   سوپر وایزر در گردش
  مریم توسلی
  مریم ابراهیم زاده
  حبیبه بهمنیاری
  یوسف سلیمی پور
Collapse   سرپرستار   سرپرستار
  مریم مشایخ
  صدری زاهدی راد
  ساره امیری
Collapse   پرستار   پرستار
  اکرم مختاریان
  منصور زارعی
  رسمیه ملک زاده
  مرتضی مرتضوی
  خدیجه کابوسی
  مریم نظری
  سحر افتخاری
  رویا احمدی
  لیلی احمدی
  فاطمه فرخی
  سکینه بارانی
  سمیه حسین پور
  الهه علویان
  سده طاهره رئوفی
Collapse   بهیار   بهیار
  حبیب یزدان پناه
  خدیجه محمدی
  فریده منصوری لقب
  صدیقه رستگار
  میترا طاهری
  زهره کاید نظامی
  علی زارعی
  حکیمه بهمیاری
  ابوفاضل بدخشان
  سید مرتضی سعادت پور
  محسن سعدآبادی
  سیده فائزه حسینی
  فاطمه شهمرادی
  حکیمه عبدالهی
  میترا طاهری
Collapse   بهدار بیمار   بهدار بیمار
  مرتضی شیری
  عبدالرسول رحیم زاده
  طلا بهمنی
Collapse   بیماربر   بیماربر
  عباس احمدی
Collapse   کاردان اطاق عمل   کاردان اطاق عمل
  طیبه رستمی
Collapse   کارشناس کنترل عفونت   کارشناس کنترل عفونت
  مریم ابراهیم زاده
Collapse   داروخانه   داروخانه
Collapse   مسئول فنی داروخانه   مسئول فنی داروخانه
  دکتر مریم راستی جهرمی
Collapse   دارویار   دارویار
  حبیب اله یزدان پناه
  فریده منصوری لقب
Collapse   آزمایشگاه تشخیص طبی   آزمایشگاه تشخیص طبی
Collapse   کارشناس مسئول آزمایشگاه   کارشناس مسئول آزمایشگاه
  سیما عرب زاده
Collapse   کارشناس آزمایشگاه   کارشناس آزمایشگاه
  سحر منظم
  جهانگیر عبدشیخی
Collapse   کاردان آزمایشگاه   کاردان آزمایشگاه
  عبدالله عباسی
Collapse   تصویربرداری   تصویربرداری
Collapse   کارشناس رادیولوژی   کارشناس رادیولوژی
  مصطفی زیراهی
  زینب حیات داوودی
Collapse   تکنسین رادیولوژی   تکنسین رادیولوژی
  ناصر حیات داوودی
  عبدالحمید شریفی
  بهروز شمسی
Collapse   امور توانبخشی   امور توانبخشی
Collapse   کارشناس فیزیوتراپی   کارشناس فیزیوتراپی
  افشین ویسی زاده
  مهناز ملاحان
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   تلفن چی   تلفن چی
  عبدالکریم حاجیان
  حمید رضا جلالپور
Collapse   راننده   راننده
  مجید بی خوش
Collapse   خدمتگزار و تمیز کار   خدمتگزار و تمیز کار
  اشرف هدایت جو
  فاطمه خرم آبادی
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  صدیقه حیات داودی
Collapse   تاسیسات و تجهیزات و برق   تاسیسات و تجهیزات و برق
Collapse   تکنسین تاسیسات ( مسئول تاسیسات و تجهیزات و برق)   تکنسین تاسیسات ( مسئول تاسیسات و تجهیزات و برق)
  سیدعبدالرضا حسینی حقیقی
  محمود جعفری
  حسین روستا
  خدامراد بولحاجی
Collapse   امور روانشناسی   امور روانشناسی
Collapse   کارشناس امور روانی   کارشناس امور روانی
  فاطمه معین
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   مدیر   مدیر
  امیر زارع
Collapse   فناوری اطلاعات(IT)   فناوری اطلاعات(IT)
  داود جوهری
Collapse   فناوری اطلاعات سلامت   فناوری اطلاعات سلامت
Collapse   مسئول بایگانی مدارک پزشکی ، پذیرش و آمار   مسئول بایگانی مدارک پزشکی ، پذیرش و آمار
  قدرت بی خوش
Collapse   متصدی پذیرش و اطلاعات   متصدی پذیرش و اطلاعات
  سید احمد موسوی
Collapse   متصدی پذیرش و آمار   متصدی پذیرش و آمار
  عبدالسلام حسین زاده
Collapse   کارشناس پذیرش   کارشناس پذیرش
  لیلا حسین زاده
Collapse   حسابدار ( متصدی ترخیص و امور بیمه گری)   حسابدار ( متصدی ترخیص و امور بیمه گری)
  سیروس بهزادی
Collapse   منشی بخش   منشی بخش
  سید فخرالدین نیک روش
  فاطمه حیاتی
  حکیمه بهمیاری
Collapse   امور تغذیه   امور تغذیه
Collapse   کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی   کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی
  مریم نوشادی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
Collapse   کارشناس بهداشت محیط   کارشناس بهداشت محیط
  محبوبه قاسمی
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
Collapse   کارشناس تجهیزات پزشکی   کارشناس تجهیزات پزشکی
  مریم شریفی منفرد
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   حسابدار   حسابدار
  اعظم بهمیاری
  حسن حسنی
Collapse   حسابدار و امین اموال   حسابدار و امین اموال
  محمود زیارت زاده
Collapse   منابع انسانی و امور رفاهی -پشتیبانی   منابع انسانی و امور رفاهی -پشتیبانی
Collapse   کارگزین   کارگزین
  قاسم درویشی
Collapse   کارپرداز   کارپرداز
  علی مولایی
Collapse   انبار دار   انبار دار
  عبدالله ویسی
Collapse   متصدی امور دفتری ، ماشین نویس و بایگانی   متصدی امور دفتری ، ماشین نویس و بایگانی
  مریم رستمی

تعداد بازدید:   ۸۰


برگشت>>

< >