تقویم آموزشی پرستاران
1

8 مهر 1391
زمانبندی کلاسهای آموزشی بیمارستان سوختگی- سال 1391
هرکلاس در یک روز برگزار میگردد و روز بعد برای گروه دیگر تکرار میگردد.و پرسنل میتوانند در هر روز که می توانند در کلاس شرکت نمایند .

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >