معرفی ریاست

1398/3/11 0:0

 

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکترمحمدجواد طاهری

سوابق تحصیلی :دکترای عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در سال 1385

سوابق مدیریتی:

*کلینیک شبانه روزی فرجام در تهران سال93-91

*پلی کلینیک ترک اعتیاد کوشا در تهران سال92

*پزشک اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 94 تا کنون

* پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه از سال 94 تا کنون

*ریاست بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 1395 تا کنون

*سرپرست بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) از اسفندماه سال1395 لغایت آبانماه1396

شرح وظایف ریاست بیمارستان :

 •  نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .
 • تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
 • نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .
 • تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
 • نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .
 •   ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز .
 •   و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
 •   ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها .
 • مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
 • سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های مدیریت اجرایی- پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
 •   فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
 •   ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
 •   نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهیزاتی مرکز جهت تأمین کسری آنها .
 •   ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
 •   امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
 •   نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
 •   تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
 •   اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت
 • شرکت در دوره های لازم مدیریتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی
 •   اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز

 

 

 

* ارتباط مستقیم با ریاست بیمارستان 07733124600

 


 

کلمات کلیدی:
ریاست-پزشک     سوانح     سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۳۲۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >