آقای عبدالجلیل بهمنی


نام و نام خانوادگی:آقای عبدالجلیل بهمنی

پست سازمانی:نگهبان

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:20سال

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف نگهبانی و حراست:

 

1)      حفظ و حراست از ساختمانها، تاسیسات و اموال در ساعات اداری و غیر اداری

2)      کنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد و اموال در ساعات غیر ادرای

3)      جلوگیری و ممانعت از ورود و خروج غیر مجاز افراد، اموال و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری

4)      نظارت و سرکشی به قسمت های تعیین شده و مراقبت از اموال و دارائیها

5)      دریافت مجوزهای ورود و خروج کالا و کنترل دقیق و ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه

6)      اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی و خرابی به ماموران نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه

7)      مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمانها و اموال و ارائه خدمات و کمک های لازم در مواقع اضطراری

8)      بازدید از کلیه بخش ها و واحدها پس از خاتمه کار و حصول اطمینان از وضعیت مناسب اماکن، ساختمانها و ...

9)      رعایت ضوابط و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی در کنترل ورود و خروج و محافظت از ساختمانها و انجام سایر امور محوله

10)   انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >