آقای علی مولایی


 

نام و نام خانوادگی:آقای علی مولایی

پست سازمانی:مسئول کارپردازی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

سابقه کار:12 سال و 11 ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول کارپردازی:

1)كليه خريدها الزام به داشتن درخواست خريدخواناو دستور مقام مجاز مالي و پس از تأمين اعتبار لازم اقدام به خريد نمايد.

2)درزمان خريد به نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد، طبق درخواست مسئولين واحد و نظريه كارشناس فني اقدام به خريد نمايد.

3)درهنگام خريد شخصاً حضور و بانازلترين بهاي ممكن خريداري و قبل از خريد اگر از مبلغ معادلات کوچک بالا برود حتماً سه فقره استعلام بها در پاكتهاي در بسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي و يا كدپستي و يا نمايندگي انحصاري فروش كالا باشد تهيه و نسبت به بازگشايي آن در حضور مسئولين در فرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد و پس ازتعيين و بررسي قيمتها اقدام به خريد نمايد.

4)كليه موارد مورد نياز در خريدهاي داخل شامل: درخواست خريد، فاكتور جديد، رسيد يا حواله انبار، رسيد فرسوده انبار، در صورت نيار صورتجلسه خريد كالا، صورتجلسه نصب،گواهي انجام كار و در صورت نياز قرارداد و ساير موارد مورد نياز اسناد تهيه و پيوست نمايد.

5)به پيوست تعداد11 برگ آئين نامه جديد مالي ومعاملاتي دانشگاه جهت مطالعه و رعايت مفاد آن تحويل مي گردد.

6)نظارت کامل بر روند خرید کالاهای مورد نیاز بیمارستان.

7)انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني.

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >