خانم فاطمه حیاتی


نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه حیاتی

پست سازمانی:مسئول حقوق و دستمزد

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سابقه کار:9سال

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول حقوق و دستمزد:

1) ورود اطلاعات کارکنان به سیستم رایانه ای.

2) محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد.

3) تهیه لیست های بیمه، مالیات و فیش حقوق.

4) نگهداری و به روز کردن اطلاعات پرسنل.

5) نگهداری اسناد و مدارک مربوطه.

6)سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >