آخرین پادکستهای نکات آموزشی در مورد سوختگی
    
کمکهای اولیه در سوختگی
15 آبان 1396

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

خانواده های محترم یکی از اقداماتی که شما پس از سوختگی کوچک می توانید انجان دهید اینست که به مدت حدود 10دقیقه زیر شیر آب نگه دارید که در این کلیپ توسط صلیب سرخ بریتانیاآموزش داده می شود.


  download

    
آموزش همگانی-کمک های اولیه-سوختگی
15 آبان 1396

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
ترقه ( مراقب چهارشنبه سوری باشید)
11 اسفند 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

هر ساله در پایان سال شاهد تعداد زیادی سوختگی و قطع عضو بدلیل استفاده از ترقه ها هستیم


  download

    
سوختگی کودکان با آب جوش در حمام
11 اسفند 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

با توجه به بی توجه ای والدین ، تعدادی از سوختگی های کودکان در هنگام حمام کردن رخ می دهد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< مهر آبان >>
تعداد بازدید:   ۸
 
< >