بررسی تشکیلات پیشنهادی ( اولیه)بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه

4 تير 1396

جلسه ای با حضور تیم کارشناسان تعیین چارت اورگانها در دفتر ریاست بیمارستان  در مورخ96/4/4 تشکیل شد

در طی این جلسه وضعیت سرمایه انسانی موجود بیمارستان بررسی قرار گرفت.

پست های سازمانی مورد نیاز جهت اضافه شدن به تشکیلات تفصیلی پیشنهای پیش بینی گردید.

و وضعیت موجود سرمایه انسانی بیمارستان با پست های سازمانی ارسالی از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت مطبوع مورد تطبیق قرار گرفت   
تعداد بازدید:   ۱۴۱

چاپ خبر | ارسال به دیگران

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >