آخرین اخبارهمکاران پرستار، از اینکه با هنری بی نظیر و تخصصی بی همتا با ایمان و اعتقاد به زندگی با هنر و تخصص خویش و نیز با تاسی بر سیره ی حضرت زینب کبری ( س )  با گفتاری لطیف و رفتاری ظریف و با محبت و عاطفت بی دریغ نسبت به ارباب رجوع مساعدت و همکاری می نمایید.

 

با امید به اینکه نور ایمان و معنویت منزلگاه روحتان،و تقرب به خدا همگام با گام هایتان باشد.

 

 

روزت مبارک باد


< >