فیزیوتراپی

1

20 تير 1397
فیزیوتراپی

 

5 امرداد 1396
کتابچه فيزيوتراپي
مــــركز فــــيزيوتراپي ســطــح 2 : تعريف : به مركز فيزيوتراپي اتلاق مي شود كه در بيمارستان شهرستان مستقر مي باشد بنابر اين خدمات فيزيوتراپي در بيمارستان سوا نح و سوختگي گناوه بر اساس جدول فوق سطح 2 مي باشد .

 

4 تير 1396
بخش فیزیوتراپی

 
1
< >