سوانح.سوختگی

1 2 3

16 تير 1398
نقش پدر در زندگی هر فرد ( به مناسبت روز پدر)
به مناسبت روز پدر ، گذری بر نقش پدر بر روی هر فرد در جامعه می اندازیم

 

16 تير 1398
تاثیر آلزایمر بر زندگی شخصی فرد و خانواده بیمار
تقربیا 50 درصد بیماران مبتلا به آلزیمر قبل از بروز تغییرات شخصیتی دچار افسردگی می شوند

 

10 تير 1398
واحد کارگزینی

 

9 تير 1398
واحد امورمالی
معرفی واحد امور مالی و شرح وظایف آن

 

9 تير 1398
واحد کارپردازی
معرفی واحد کارپردازی و شرح وظایف آن

 

2 تير 1398
واحد رادیولوژی
معرفی واحد رادیولوژی و نوع ارائه خدمات

 

2 تير 1398
دفتر پرستاری
معرفی دفتر پرستاری -سوپروایزر کنترل عفونت-سوپروایزر آموزشی

 

2 تير 1398
سوپروایزر آموزش
معرفی واحد آموزش

 

2 تير 1398
سوپروایزر کنترل عفونت
سوپروایزر کنترل عفونت

 

27 خرداد 1398
بخش آزمایشگاه
معرفی آزمایشگاه و نوع ارائه خدمات

 
1 2 3
< >