سوانح

1 2 3 4

16 تير 1398
نقش پدر در زندگی هر فرد ( به مناسبت روز پدر)
به مناسبت روز پدر ، گذری بر نقش پدر بر روی هر فرد در جامعه می اندازیم

 

16 تير 1398
چگونه با کودکان لجباز برخورد کنیم ؟

 

16 تير 1398
تاثیر آلزایمر بر زندگی شخصی فرد و خانواده بیمار
تقربیا 50 درصد بیماران مبتلا به آلزیمر قبل از بروز تغییرات شخصیتی دچار افسردگی می شوند

 

10 تير 1398
واحد کارگزینی

 

9 تير 1398
سوپروایزر بالینی
معرفی سوپروایزر بالینی و شرح وظایف آنها

 

9 تير 1398
واحد امورمالی
معرفی واحد امور مالی و شرح وظایف آن

 

9 تير 1398
واحد کارپردازی
معرفی واحد کارپردازی و شرح وظایف آن

 

2 تير 1398
معرفی بخش ترمیم زخم
معرفی بخش ترمیم زخم و نوع خدمات ارائه شده

 

2 تير 1398
واحد رادیولوژی
معرفی واحد رادیولوژی و نوع ارائه خدمات

 

2 تير 1398
دفتر پرستاری
معرفی دفتر پرستاری -سوپروایزر کنترل عفونت-سوپروایزر آموزشی

 
1 2 3 4
< >