درمان

1

8 بهمن 1395
درمان کلسترول و تری گلیسیریدبالا با نگاه طب سنتی
ازنگاه طب سنتی کلسترول چربی گرم و تری گلیسیرید چربی سرد به حساب میاید.پس برای درمان باید به فرم زیر عمل نمود.

 
1
< >