بخش BICU ( مراقبت های ویژه بستری)

1397/3/16 0:0

در این واحد خدمات تخصصی به بیماران سوختگی ارائه می گردد ، در ضمن با توجه به نزدیکی این بیمارستان به بیمارستان امیرالمومنین گناوه بیماران عمومی نیز در این واحد پذیرش می شوند .

بخش BICU بیمارستان سوانح و سوختگی دارای  4 تخت بستری فعال و 1 عدد POST می باشد .

 

مهمترین هدف بخش :

انجام مراقبت های پرستاری ویژه برای تمامی بیمارانی که در بخش بستری می شوند ، طبق قوانین و مقررات و اطلاعات روز پزشکی

حمایت بیشتر از بیماران که نیاز به حمایت از راه هوایی بخصوص حمایت از طریق دستگاه تنفسی مصنوعی داشته باشند .

تکریم ارباب رجوع 

کنترل عفونت بیمارستان

آموزش به بیمار 

 مسئول بخش : سجاد غلامی

سمت سازمانی : پرستار

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

پرسنل بخش :

کارشناس پرستاری : 4 نفر

کارشناس بیهوشی : 3 نفر

کاردان بیهوشی : 1 نفر

منشی (بهیار) : 1 نفر

تلفن داخلی : 225


تاریخ بروز رسانی:   17 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >