بخش اورژانس

1397/7/15 0:0

این بخش وظیفه ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بیمارانی که به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه می کنند را دارد.

بخش اورژانس بیمارستان سوانح و سوختگی دارای 2 تخت اتاق پانسمان و ا تخت CPR و در مجموع سه تخت فعال می باشد .

بیماریهای شایع که کادر درمانی این قسمت با آن روبرو هستند ، انواع سوختگی ها می باشد .

مهمترین اهداف بخش :

1) ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری                       9)ارائه خدمات استاندارد                   

2) رضایتمندی بیماران                                   10) کنترل تسکین درد

3) تکریم ارباب رجوع                                     11) انجام تریاژ

4) جذب بیمار                                            12) رعایت حقوق و آگاهی گیرندگان خدمت

5) کنترل عفونت بیمارستانی                                13) پاسخ دهی در بحران

6) برنامه ریزی و برنامه عملیاتی                     14) گندزدایی سریع محل دارای احتمال آلودگی توسط بیمار عفونی

7) آموزش بیماران و همراهان در بدو ورود        

8) ایمنی بیمار در بخش اورژانس

نام مسئول بخش : ساره امیری

پست سازمانی : پرستار

تعداد پرسنل : ( پرستار :1 نفر        کمک بهیار : 1نفر        منشی : 1 نفر )

تلفن داخلی : 203


تاریخ بروز رسانی:   24 تير 1397

تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >