ديني -مذهبي
1

9 خرداد 1392
كتابچه حجاب
شخصیت زن در اسلام اسلام واقعاً حیات دوباره ای به زن بخشید؛ با وجود این زن در جامعه ی ایرانی ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعی، نه از لحاظ تمکن و قدرت و تصرف فردی، هنوز در آن سطحی که اسلام خواسته است، قرار ندارد.(مقام معظم رهبری مد ظله العالی )

 

9 خرداد 1392
پمفلت در مورد حجاب
حجاب از دیدگاه قرآن : حجاب یکی از اح کام اسلامی است که برای پوشش مردان و زنان وضع شده است. در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >