مراقبت های پرستاری از بیماران سوختگی

1391/7/8 0:0
مراقبت های پرستاری در سوختگی صورت ،گوش، پلک :

اپیتلیوم های روی پوست برداشته نشود.
- صورت بیمار سه با در روز شستشو و پماد زده شود .
- سر بیمار 30درجه بالا باشد.
- وسایل تراکئوستومی و لوله گذاری آماده با شد.
و...

این کتابچه شامل مراقبت های پرستاری از بیماران سوختگی می باشد که به شما پرستاران طرز برخورد با بیمار سوختگی را آموزش می دهد ، این کتابچه را می توانید از قسمت پایین همین صفحه با کلیک بر روی فایل متن آن را دانلود نمائید .

 


   
تعداد بازدید:   ۳۰۷

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >