معرفی بهبود کیفیت

1396/10/25 0:0

مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : مریم ابراهیم زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه کار:22 سال

تجارب کاری

مترون

 سوپروایزر بالینی

سرپرستار بخش ویژه

 سو پروایزر کنترل عفونت

کارشناس مسئول حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار

شرح وظایف کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت

کلمات کلیدی:
بهبود.کیفیت     مریم.ابراهیم.زاده     بیمارستان.سوانح.سوختگی    
تعداد بازدید:   ۱۵۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >