بخش حاد

1396/7/15 0:0

بخش حاد بیمارستان سوانح و سوختگی دارای 16 تخت فعال می باشد .

بیماریهای شایع که کادر درمانی این قسمت با آن روبرو هستند ، انواع سوختگی ها می باشد .

مهمترین اهداف بخش :

1) بهبود بیماران                            8) ارتقاء کیفیت

2) کاهش رمان ترخیص بیمار            9) آموزش به بیماران و همراهان

3) تکریم ارباب رجوع                     10) آموزش به پرسنل

4) رضایتمندی بیماران                   11) برنامه ریزی

5) کاهش مرگ و میر                   12) جذب بیمار 

6) کاهش زمان بستری

7) کاهش میزان عفونت

نام مسئول بخش : حبیبه بهمیاری

پست سازمانی : پرستار

مدرک تحصیلی : کارشناس

تعداد پرسنل : ( پرستار :2 نفر         بهیار : 3نفر      کمک بهیار : 2نفر     منشی : 1 نفر )

تلفن داخلی : 221


   
تعداد بازدید:   ۲۲۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >