بخش اورژانس

1396/7/15 0:0

بخش اورژانس بیمارستان سوانح و سوختگی دارای 2 تخت اتاق پانسمان و ا تخت CPR و در مجموع سه تخت فعال می باشد .

بیماریهای شایع که کادر درمانی این قسمت با آن روبرو هستند ، انواع سوختگی ها می باشد .

مهمترین اهداف بخش :

1) ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری                       9)ارائه خدمات استاندارد                   

2) رضایتمندی بیماران                                   10) کنترل تسکین درد

3) تکریم ارباب رجوع                                     11) انجام تریاژ

4) جذب بیمار                                            12) رعایت حقوق و آگاهی گیرندگان خدمت

5) کاهش میزان عفونت                                13) رعایت حقوق و آگاهی گیرندگان خدمت

6) برنامه ریزی و برنامه عملیاتی                     14) پاسخ دهی در بحران

7) آموزش بیماران و همراهان در بدو ورود          15) گندزدایی سریع محل دارای احتمال آلودگی توسط بیمار عفونی 

8) ایمنی بیمار در بخش اورژانس

نام مسئول بخش : ساره امیری

پست سازمانی : پرستار

تعداد پرسنل : ( پرستار :1 نفر        کمک بهیار : 1نفر        منشی : 1 نفر )

تلفن داخلی : 203


   
تعداد بازدید:   ۲۲۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >