مترون پيشين بيمارستان

1396/2/31 0:0

مترون پيشين بيمارستان سوانح و سوختگي گناوه از زمان تاسيس ، عبارت اند از :

1-فريبا شمس آبادي ------> كارشناس پرستاري

2-شمس خادمي بحريني-----> كارشناس پرستاري

3-آقاي حيدري-----------------> كارشناس پرستاري

4-صمد بارگاميان---------------> ديپلم بهياري

5-جهانگير نبافي---------------> كارشناس پرستاري

6-مريم ابراهيم زاده-----------> كارشناس پرستاري

7-شادمان رحماني------------> كارشناس پرستاري

8-محمد ملك زاده-------------> كارشناس پرستاري

9-شادمان رحماني-----------> كارشناسي پرستاري

10-حميده طاهري------------> كارشناس پرستاري

11-حبيبه بهمنياري-----------> كارشناس پرستاري

12-شادمن رحماني----------> كارشناس پرستاري

کلمات کلیدی:
مترون.پیشین     بیمارستان.سوانح.سوختگی    
تعداد بازدید:   ۱۰۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >