مديران بيمارستان

1392/10/16 0:0

 

 

نام و نام خانوادگي: آقاي دکتر جواد طاهری

سمت: رياست بيمارستان

تحصيلات: پزشک عمومی

سابقه كار: 10 سال

                              

 

 

نام و نام خانوادگي: آقاي امیر زارع

سمت: مدير بيمارستان

 

 

 

             

 

نام و نام خانوادگي: آقاي شادمان رحماني  

سمت: مدير خدمات پرستاران ( مترون)

تحصيلات: كارشناس پرستاري

سابقه كار: 18 سال

                            


   
تعداد بازدید:   ۱۹۷۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >