مديرداخلی بیمارستان

1398/3/11 0:0

                           

 

 

نام و نام خانوادگي: آقاي امیر زارع

سمت: مدير بيمارستان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت

شرح وظایف مدیر داخلی:

*شرکت در جلسات ، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

*تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

*کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

*تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

*تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

*ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

*تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

*ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

*نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

*شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

*هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

*پیگیری جهت رضایتمندی بیمار و مددجویان

*نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

*سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

*جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

*مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل.

 


 

             

 

 

 

                            

کلمات کلیدی:
مدیران     بیمارستان    

تاریخ بروز رسانی:   12 خرداد 1398

تعداد بازدید:   ۱۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >