پمفلت سم و حشره (سوسك)

1392/5/5 0:0
مبارزه با حشرات(سوسک)
تا کنون بیش از هزار نوع سوسک شناسایی شده که فقط تعداد محدودی از آنها تمایل به ورود به اماکن مسکونی انسان را داشته است

تا کنون بیش از هزار نوع سوسک شناسایی شده که فقط تعداد محدودی از آنها تمایل به ورود به اماکن مسکونی انسان را داشته سوسکها همه چیز خوارند و علاوه بر مواد غذایی انسانی از موادغذایی در حال فساد اعم از پسمانده های مواد غذایی موجود در زباله ها ،خلط ،مدفوع انسانی و حیوانی تغذیه می کنند لذا بدنشان آلوده به عوامل بیماریزا (باکتری ،قارچ،ویروس،پروتزئرها وتخم انگل )شده و با گذشتن از روی ظروف غذا خوری ومواد غذایی آنها را آلوده می سازندسوسکها در بیمارستانها که عوامل بیماریزا وجوددارد بسیار خطرناک بوده وآنها را باید از عوامل مهم انتقال بیماریهای عفونی نظیر سل وبا حصبه ،جذام وانواع اسهال دانست.

براي آشنايي و مبارزه با اين حشره مي توانيد جهت دريافت (دانلود)اين كتابچه از قسمت زير و فايل متن و يا بر روي آيكون هاي پايين اقدام نماييد.

      


تاریخ بروز رسانی:   5 امرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱۵

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >